Cíl výzkumného záměru

  1. Indukce specifické systémové imunitní odpovědi jako prevence systémových infekcí (borelióza, HIV-1 infekce) a povrchových kožních infekcí (trichofytóza).
  2. Indukce specifické mukózní imunitní odpovědi jako prevence mukózně lokalizované infekce (vaginální kandidóza) a mukózami přenášené infekce (HIV-1 infekce).
  3. Testování fúzních DNA vakcín k modulaci antigen specifické imunitní odpovědi pro cílenou indukci humorální, nebo buněčné odpovědi jako prevence infekčních onemocnění, zánětlivých a alergických stavů.
  4. Nové možnosti diagnostiky patogenních bakterií, faktorů virulence a rezistence k antimikrobním přípravkům. Rozpracování a ověření možnosti nových metod rychlé detekce patogenních mikroorganismů za využití fyzikálně chemických metod založených na interakci organizovaných vrstev nanočástic kovů s těmito patogeny, resp. jejich specifickými částmi.
  5. Prevence vzniku a šíření bakteriální rezistence v humánní a animální oblasti.
  6. Vývoj nových typů látek s antibakteriálním a antimykotickým účinkem obsahujících nanočástice stříbra.