Výzkumný záměr MSM6198959223

Kód poskytovatele MSM
Identifikační kód 6198959223
Název výzkumného záměru Nové možnosti diagnostiky a
imunomodulace u infekčních onemocnění a imunopatologických stavů
Uchazeč Univerzita Palackého v
Olomouci
Vykonavatel Lékařská fakulta
Řešitel Prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc.